REH-menetelmä (Relaxing-Energy-Healing) on lyhenne sanoista rentoutus/rauhoittuminen-energia/empatia ja hoito/huolehtiminen. REH on liikkeellinen, kehollinen ja mieleen nojaava etenemistapa, jossa tanssi-liiketerapiamenetelmien avulla etsitään, kehitetään ja syvennetään omaa kehotuntemusta.

Osallistujan ei tarvitse olla tanssija tai edes liikunnallinen, koska
eteneminen tapahtuu aina oman kehon ehdoilla. REH-menetelmä on Outi Kallaksen
kehittämä suuntaus ja tapa tehdä tutuksi sekä tuoda käyttöön uusi toteutusmalli
Tanssi-Liiketerapian käytölle nimenomaan ryhmissä, joilla ei ole yhteistä
diagnoosia.


REH-kaavaa voidaan soveltaa myös sekä erityistä tukea
tarvitsevien (mm. maahanmuuttajataustaiset, mielenterveyskuntoutujat,
pitkäaikaistyöttömät, erityislapset, -nuoret ja -aikuiset) että muiden ryhmien
(esim. työ-, koulu- tai harrasteyhteisöt) käyttöön.Keho on kokonaisuus, joka oppii, varastoi ja osaa kertoa.
Ennen kaikkea keho muistaa kaiken. REH- menetelmää voi muokata esimerkiksi
ryhmien ikähaarukan, ammattisuuntautumisien tai kehon yleiskunnon mukaan, joten
se sopii kaikille. Pidempään jatkuville ryhmille voi merkitä ennalta
tavoitteita, joita kohti ensisijaisesti edetään. Nämä voivat olla joko
ulkoisia, esimerkiksi laihduttaminen ja kunnon lisääminen tai sisäisiä, kuten
esimerkiksi unettomuuden hoitaminen, levottomuuden tai stressin vähentäminen
tai vaikkapa sosiaalisten pelkotilojen ja ahdistusten tasaaminen.

REH-menetelmä kansankielellä


1. REH (rentoutus-energia/empatia-hoito) on menetelmä, jossa liikkeen
kautta etsitään ja löydetään.


2. REH ei ole tanssitekninen tunti


3. REH ei ole mielenterveysistunto


4. REH-kurssilaisen ei tarvitse etsiä itsestään jotakin,
jota pitää tietoisesti korjata


5. REH-kurssilaisella voi kuitenkin olla jokin asia, johon
hän haluaa kiinnittää huomiota


6. REH on itsensä hyväksymistä, itseensä tutustumista ja
omien "intiaanivoimien" löytämistä.


7. REH ei ole analyysiä eikä vatvomista


8. REH saattaa nostaa pintaan oloja ja tuntemuksia


9. REH on ennaltaehkäisevää, luovaa ja liikkeellistä
terapeuttista toimintaa ryhmässä


10. REH on tapa kohdata itsensä


11. REH-tunnilla ei suoriteta


12. REH-tunnilla ei pakoteta


13. REH on juuri se hetki, jonka käytät vain itsellesi


14. REH on ohjattua ohjeistamista, vaivihkaista
suunnannäyttöä ja itsensä kuuntelua


15. REH vie ajantajun


16. REH muokkaa ihmistä vapaammaksi ja kokonaisemmaksi, jos
itse on siihen suostuvainen


17. REH auttaa


18. REH tukee


19. REH on asia, johon jokaisen kannattaa tutustua