Voimaantuminen, rauhoittuminen, itsen löytäminen. Työkaluja Sinulle oman elämän hallintaan.

Tanssi-liiketerapia on monitieteinen ala, jossa tanssi luovana ilmaisu- ja taidemuotona yhdistyy psykologian tieteeseen. Tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen eletyn kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti.. Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Siinä kehotietoisuuden, tanssin ja liikkeen eri osa-alueet yhdessä luovan prosessin kanssa mahdollistavat sensorimotorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraation ja toimivat terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksessa yksilöllisesti asetettujen hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.

Aihku viittaa saamenkieleen ja on muodostunut kahden eri sanan
yhdistelmästä. Ensimmäinen ”aihki” tarkoittaa isoa ja tuuheaa petäjää,
aarnihonkaa ja toinen ”ahku”
isoäitiä, joka useasti koetaan luotettavaksi ja
kaikentietäväksi hahmoksi. Aihku siis kuvaa paitsi vahvuutta ja viisautta, myös
elämän muokkaamaa ihmistä ja luonnon muokkaamaa elämää. Maailmaa, jossa kaikki
on mahdollista ja jokainen elollinen näyttäytyy omanlaisenaan, mahtuen elämän
kiertokulkuun omana itsenäisenä persoonanaan.


Tanssi-liiketerapia Aihkun logon on suunnitellut tanssija Johanna Keiski.

Kevään kurssitarjonta elää alati. Käy tutustumassa tarjontaan "Kevään kurssit"-linkistä.

Tarjolla mm. Terapialauantait, Työkaluja varhaiskasvattajille sekä Heikkoudet voimavaraksi - intensiivit.

Muistathan että räätälöityjä intensiivikursseja voit tilata omalle työyhteisöllesi tai harrastajaryhmälle.

Pari- ja yksilöterapia-aikoja voit varata myös "Ota yhteyttä"- lomakkeella.

Aihkun viikkotiedote, viikko 12:

24.3. la TERAPIALAUANTAI klo 11.00–15.00, hinta 42€
Päivän aikana tutustutaan tanssi-liiketerapian avulla omaan itseen ryhmässä. Osallistujan ei tarvitse olla liikunnallinen koska kaikki harjoitteet lähtevät oman kehon ehdoilla. Keinoina käytetään oman kehon tuottamaa liikettä, rentoutusta, maalaamista, symbolityöskentelyä sekä matalan kynnyksen kontaktiharjoituksia.

25.3. su REH-sunnuntai klo 15.00–16.45, hinta 15€Vapaa REH-tunti kaikille. Oivallinen tapa palautua viikon pyörityksestä ja ladata akut tulevalle.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sekä www.studiosolu.com että www.aihku.com

ota yhteyttä-lomakkeilla tai outi.kallas@ppi.inet.fip. 044-5891902

Käyntiosoite: Pohjolankatu 10, Rovaniemi
(Portaat alas talon sivulta. Myös hissimahdollisuus)
Yhteystiedot: Puh:044-5891902, sp: outi.kallas@pp1.inet.fi

https://www.facebook.com/TanssiliiketerapiaAihku/